Çarşamba, Kasım 25, 2020

Kur’an’ın Hangi Ayetleri Artık Geçersiz!

"Allah, size (kıyamete kadar her müşkülünüzü çözecek) âyetlerini gösteriyor. Allah’ın âyetlerinden hangisini(n)(kıyametten önce geçersiz olacağını söyleyerek) inkâr edersiniz? Mü’min 81” Yirmisekiz Şubat, Türkiye’nin üstünden geçmeden birisi İslam’ın hükümlerinden bazıları...

Dersimiz Dersim

 Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim’in karanlık zamanlarıyla alakalı bazı tarihi belgeleri açıklayıp devlet adına işlenen cinayet ve hukuk dışılıklardan özür dilemesini Murat Bardakçı, bir tarihçi dostunun çalakalem yazdıklarını eleştirmeksizin köşesinde aynen yayınladı.  Açıkça...

Din – Diyanet ve Toplum

 Düzce’de Mas-Daf Pompa AŞ’de çalışan 120 işçi, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle, Nisan ayı başında tazminatsız olarak işten çıkarılınca, fabrika önünde eylem yaptı ve içeri girenleri de engellemeye çalıştı....

Fitne, Mülkiyet, Fesat ve Helâk İlişkisi

 Birçok insan; “ Fitne kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın…” Ayet-i Kerimesiyle verilen emrin ve belirlenen ufkun hedefini ve sınırlarınıkâfirler ve inkârcılar iman edinceye kadar/küfür ve inkârlarından dönünceye kadar onlarla savaşın/kıtal şeklinde anlamaktadır.  Bu...

İmtihan

 Doksanlı yıllardı,  yurdum insanlarının alışık olduğu “devlet tuttuğunu öper” mantığıyla bir tutuklama operasyonu sürüyordu ve tutuklulardan bazısının ekonomik durumları oldukça kötüydü. Hapse düşünce ailelerinin ekonomik durumu daha da ağırlaşmıştı....

Kapitalizm’in Temel Prensipleri

 Zamanın dini kapitalizmdir. Ben Müslüman’ım diyen herkes onun itikadı/teori ve amel/pratiğiyle kendi iman ve amel pratiğini karşılaştırmak zorundadır. Zihnen aşılamayan bir sistem fiilen aşılamaz. Kendimizi hangi dinden varsaydığımızın hiçbir önemi yoktur. Yaygın...

Living Wage & Minimum Wage ve Çalışma Süreleri

 “Dikkat edin! Sakın bir kişi (dahi) Tanrı’nın lûtfundan yoksun kalmasın ve sakın acı bir kök filizlenerek size sıkıntı vermesin (insanlar gam yutmasınlar). Çünkü birçokları onun sebebiyle düştüler (helak oldular) (1)

Sosyal Adalet (Social Justic) ve Ekonomik Adalet (Economic Justice)

 Sayın Cem Somel; adilmedya. com’da “sosyal adalet üzerine (Emek-Sermaye eşitliği mi?) adlı yazısında isim vermeksizin yazılarıma atıfta bulunmuş, eleştiriler yönelterek bazı sorular sormuş ve düşüncelerini ifade emiştir. Konuyla alakalı yaklaşımlarımızın anlaşılması, bu...

Sosyalist İdealler ve Pratik Gerçeklik

 Sosyalizm teoride, ekonomik ve siyasi gücün üretici emek lehine değişmesini öngörmüş ancak seçkin bürokratik bir gurubun elinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Mülkün, servetin ve siyasi gücün temerküzüne neden olmuş; toplum adına yola çıkmış ancak...

Dünyada Üçüncü Yol ( Third Way)

 Siyasal iktisat modeli olarak üçüncü yol, ilk ve orijinal kavram olarak Almanca “Soziale Marktwirtschaft/ Sosyal Serbest Piyasa/ social market economy veya Ren Modeli gibi isimlendirmelerle anılmış,  sosyalizm ve kapitalizm arasında karma da...